Δήμος Χαλκηδόνος


Άλλες Υπηρεσίες

메탈슬러그 롬파일

Στο Δ.Δ. Κουφαλίων υπάρχει:

 • Κ.Ε.Π.
 • Ειρηνοδικείο
 • Αγρονομείο
 • Τέσσερα (4) Συμβολαιογραφία
 • Υποθηκοφυλακείο
 • Αστυνομικό Τμήμα
 • ΕΛΤΑ
 • Τέσσερις (4) Τράπεζες

Στο Δ.Δ psim 9.3. Προχώματος υπάρχει Συμβολαιογραφείο και κινητό ταχυδρομείο. 

Οι υπηρεσίες Υγείας – Πρόνοιας συνιστώνται από το:

 • Κέντρο Υγείας Κουφαλίων
 • Τρία (3) Αγροτικά Ιατρεία
 • Κτηνιατρείο
 • Παιδικό Σταθμό
 • ΚΑΠΗ
김연아

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)