Δήμος Χαλκηδόνος


Έγκριση προτάσεων & υποβολή μελετών για αναβάθμιση αθλητικών υποδομών Π/Υ 1.348.138 ευρώ

Εγκρίθηκε η πρόταση του Δήμου Χαλκηδόνος (Μάϊος 2018) για την υλοποίηση του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Γέφυρας” στο ΕΣΠΑ 2014-2020 προϋπολογισμού 674.138 ευρώ 다운로드.
Το κλειστό γυμναστήριο Γέφυρας επιλέχθηκε μεταξύ των υπολοίπων στο Δήμο αφού διαπιστώθηκε πως είναι το πιο ενεργοβόρο 다운로드. Σε αυτό θα γίνουν επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και δράσεις αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας για θέρμανση – ψύξη των χώρων του κλειστού γυμναστηρίου, εγκατάσταση ηλιακών συλλεκτών για παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης κτλ) 다운로드. Από αυτές προβλέπεται ότι η εξοικονόμηση ενέργειας και οι ετήσιες εκπομπές σε CO2 (διοξείδιο του άνθρακα) θα μειωθούν κατά 44,2% 영화 오페라의 유령 다운로드.
Γίνεται προσπάθεια, παράλληλα με την συντήρηση των αθλητικών εγκαταστάσεων που πραγματοποιείται συνεχώς, η ίδια στρατηγική να ακολουθείται για όλες τις υποδομές του Δήμου (σχολεία, γυμναστήρια κτλ), εφόσον προκύπτουν αντίστοιχα ευρωπαϊκά και κρατικά χρηματοδοτικά προγράμματα, προκειμένου να ενταχθούν μελέτες comback 5.0 다운로드.
Τέλος, υποβλήθηκαν οι προτάσεις για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ των έργων 1) διαμόρφωση γηπέδου Ποδοσφαίρου και στίβου στη Γέφυρα του Δήμου Χαλκηδόνος” Π/Υ 300.000 ευρώ και 2) κατασκευή τμήματος αθλητικού πυρήνα Β – γηπέδου ποδοσφαίρου στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Χαλκηδόνος Π/Υ 374.000 ευρώ, οι οποίες βρίσκονται σε στάδιο αξιολόγησης από το αρμόδιο Υπουργείο 다운로드.

Add a comment

You must be logged in to comment.