Δήμος Χαλκηδόνος


Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5004137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό κράτος και τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας

오늘도 빛나는 너에게 mp3 다운로드

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

다운로드 축구영상 다운로드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.