Δήμος Χαλκηδόνος


Ένταξη της Πράξης «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας βιολογικού καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος» με Κωδικό ΟΠΣ 5004137 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ελληνικό κράτος και τη Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνας

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)