Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΕΠΖ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝ.ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τοπική Κοινότητα Παρθενίου του Δημου Χαλκηδόνος.

ΑΕΠΖ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Λήψη απόφασης για την χορήγηση προέγκρισης καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΟ ΛΟΓΟ ΟΙΝΟΠΝ.ΠΟΤΩΝ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ) στην Τοπική Κοινότητα Παρθενίου του Δημου Χαλκηδόνος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)