Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΕΠΖ 2/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του ξενοδοχείου ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ”στο 14ο χλμ Θεσ. Ν. Χαλκηδ ιδιοκτ. κ.Τσαλώνη

ΑΕΠΖ 2/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Λήψη απόφασης για την χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων για το ΚΥΕ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ εντός του ξενοδοχείου ΚΟΡΝΗΛΙΟΣ ΠΑΛΛΑΣ”στο 14ο χλμ Θεσ. Ν. Χαλκηδ ιδιοκτ. κ.Τσαλώνη

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)