Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση για την ρύθμιση κυκλοφορίας σχετικά με τις ημέρες που θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση και χάραξη θέσεων της Λαϊκής Αγοράς

Ανακοίνωση για την ρύθμιση κυκλοφορίας σχετικά με τις ημέρες που θα πραγματοποιηθεί διαγράμμιση και χάραξη θέσεων της Λαϊκής Αγοράς

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)