Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση για τη σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

다운로드

Ο Δήμος Χαλκηδόνος

ανακοινώνει

Την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την για την κάλυψη αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Δήμου Χαλκηδόνος

Καταβάστε την αναλυτική ανακοίνωση απο εδώ:

Mariadb connector download 고백부부 3회 포비든 그라운드 다운로드 다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)