Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου

포켓몬스터 pt 다운로드

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη σύμβασης ορισμένου χρόνου με αντίτιμο σύμφωνα με τη διαδικασία του ΠΔ 524/80 (ΦΕΚ 134/Α/17-07-1980)

Ο Δήμαρχος Χαλκηδόνος ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με αντίτιμο, συνολικά
δεκατεσσάρων (14) ατόμων καλλιτεχνικού μουσικού προσωπικού για την κάλυψη αναγκών του Δημοτικού
Ωδείου του Δήμου Χαλκηδόνος κατά τη διδακτική περίοδο 2017–2018, που εδρεύει στα Κουφάλια 다운로드.

다운로드

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)