Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την προσέλκυση/ επιλογή ωφελούμενων μέσα από τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πλαίσιο της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Χαλκηδόνας»

Ανακοίνωση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)