Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση ρύθμισης οφειλών προς τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Δήμου Χαλκηδόνος ενηµερώνει ότι:

Σύµφωνα µε πρόσφατη Νοµοθετική διάταξη, δίνεται η δυνατότητα στους καταναλωτές οι οποίοι έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.Υ.Α.Χ 생일초대장 다운로드. και οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσµες έως τις 30.09.2014, να ρυθµίζουν τις οφειλές αυτές ως ακολούθως:
-Για εφάπαξ εξόφληση παρέχεται 100% απαλλαγή από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής 우편번호 sql 다운로드.
-Για εξόφληση µε δόσεις το ποσοστό απαλλαγής από τις προβλεπόµενες προσαυξήσεις τελεί σε αντιστρόφως ανάλογη σχέση µε τον αριθµό των δόσεων, µε µέγιστη διάρκεια τους 40 µήνες και ελάχιστο ποσό της κάθε δόσης τα 40,00€ 다운로드.
Η αίτηση των οφειλετών για υπαγωγή στη ρύθµιση υποβάλλεται στην Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκηδόνος το αργότερο µέχρι τις 14.11.2014 다운로드.
Μετά την ηµεροµηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η υπαγωγή στη ρύθµιση των 40 µηνών, καθόσον αυτή έχει καθοριστεί µε Νόµο 다운로드.

Για πληροφορίες µπορείτε να απευθύνεστε στα τηλ. 23910-21212 ή 23910-21113 ή 2310-702904.

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ 에브리데이고딕 폰트 다운로드.

Χατζάκος Παναγιώτης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)