Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση σχετικά με την συμμετοχή των Ρομά στο πρόγραμμα “ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έτους 2016 – 2017”

Ανακοίνωση σχετικά με την συμμετοχή των Ρομά στο πρόγραμμα “ Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, έτους 2016 – 2017”

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)