Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις ΔΕ Αγ. Αθανασίου και Κουφαλίων

Ανακοίνωση του τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου για την αποκομιδή των απορριμμάτων στις ΔΕ Αγ.Αθανασίου και Κουφαλίων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)