Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση των αποτελεσμάτων διαβούλευσης για την πράξη “Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό της μονάδας Βιολογικού Καθαρισμού της Δ.Κ. Κουφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος”

Για να δείτε το αρχείο πατήστε εδώ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)