Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 4/2015 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

Ο Δήμος Χαλκηδόνος ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλκηδόνος, που εδρεύει στα Κουφάλια.

 

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)