Δήμος Χαλκηδόνος


Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού ΙΔ.Ο.Χ. δίμηνης διάρκειας Δ.Ε. ΟΔΗΓΟΣ ( με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου ) ( για την επάνδρωση του press container )

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΙΔΟΧ ΔΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΔΕ ΟΔΗΓΟΣ (με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) (για την επάνδρωση του press container)

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)