Δήμος Χαλκηδόνος


Αντιδήμαρχοι

  • Μηντσιούδης Μαυρουδής, Αντιδήμαρχος Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Ανάπτυξης Τοπικής Οικονομίας και ΚΕΠ
  • Μανάκης Αλέξανδρος, Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας, Υγείας και Αθλητισμού
  • Μωυσίδης Βλαδίμηρος, Αντιδήμαρχος Ανακύκλωσης, Καθαριότητας και Πρασίνου
  • Παπαμιχαήλ Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών και Εξοικονόμησης Ενέργειας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)