Δήμος Χαλκηδόνος


Αντιδήμαρχοι

  • ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων,Χωροταξίας & Πολιτικής Προστασίας
  • ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αντιδήμαρχος Διοικητικού-Οικονομικού,Κοινωνικής Μέριμνας & Παιδείας
  • ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΛΟΥΚΑΣ, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας,Πρασίνου & Περιβάλλοντος
  • ΑΝΕΣΤΙΔΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού,Αθλητισμού,Νέας Γενιάς & Εθελοντισμού
  • ΜΠΑΤΖΑΡΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αντιδήμαρχος Τοπικής Επιχειρηματικότητας, Αγροτικής & Οικονομικής Ανάπτυξης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)