Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 100/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 30 στρεμμάτων από το υπ.αρ.2641 δημοτικό αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΒΟΣΚΗ στην Νέα Μεσήμβρια συνολικής έκτασης 200.625τμ

ΑΟΕ 100/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης τμήματος 30 στρεμμάτων από το υπ.αρ.2641 δημοτικό αγροτεμάχιο που βρίσκεται στη θέση ΒΟΣΚΗ στην Νέα Μεσήμβρια συνολικής έκτασης 200.625τμ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)