Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 101/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.500,00 € για την παραμετροποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων $ήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 101/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ «Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 2.500,00 € για την παραμετροποίηση ευρυζωνικών συνδέσεων $ήμου Χαλκηδόνος»6

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)