Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 108/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός Πληρεξούσιου $ικηγόρου (κατάθεση έφεσης για απόφαση πληρωμής Προστίμου για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων αμμοληψίας)»

ΑΟΕ 108/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός Πληρεξούσιου $ικηγόρου (κατάθεση έφεσης για απόφαση πληρωμής Προστίμου για παραβάσεις περιβαλλοντικών όρων αμμοληψίας)»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)