Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 110/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 400,00 Αριθ. Πρωτ. 5600/06-04-2015 ευρώ για πρόστιμα ΚΟΚ»

ΑΟΕ 110/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 400,00 Αριθ. Πρωτ. 5600/06-04-2015 ευρώ για πρόστιμα ΚΟΚ»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)