Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 111/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

ΑΟΕ 111/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)