Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 555.000,00 ευρώ για αποκομμιδη απορριμμάτων για τις ΔΕ Αγιου Αθανασίου και Κουφαλίων

ΑΟΕ 1/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 555.000,00 ευρώ για αποκομμιδη απορριμμάτων για τις ΔΕ Αγιου Αθανασίου και Κουφαλίων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)