Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 23/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 29.996,49 € για την εργασία της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΟΕ 23/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 29.996,49 € για την εργασία της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης λογισμικού του μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)