Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 25/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 246,00€ για την εργασία επισκευής βάσης και server Αγίου Αθανασιου του Δημου Χαλκηδονος..

ΑΟΕ 25/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 246,00€ για την εργασία επισκευής βάσης και server Αγίου Αθανασιου του Δημου Χαλκηδονος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)