Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 27/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 57,81€ για την προμήθεια τυμπάνου για φαξ Δημου Χαλκηδόνος.

ΑΟΕ 27/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 57,81€ για την προμήθεια τυμπάνου για φαξ Δημου Χαλκηδόνος.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)