Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 28/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 493,23€ για την προμήθεια ανταλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δημου Χαλκηδόνος

ΑΟΕ 28/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 493,23€ για την προμήθεια ανταλακτικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων Δημου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)