Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 36/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση παγίας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών του Δήμου μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου.

ΑΟΕ 36/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση παγίας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών του Δήμου μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)