Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 40/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015, συνολικού ποσού 38.151,10 € για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών από την πλημμύρα στις 06/12/2014 στο Δήμο Χαλκηδόνος για 65 δικαιούχους που εντάσσονται στην Α’ Φάση.

ΑΟΕ 40/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015, συνολικού ποσού 38.151,10 € για την κάλυψη των άμεσων βιοτικών αναγκών από την πλημμύρα στις 06/12/2014 στο Δήμο Χαλκηδόνος για 65 δικαιούχους που εντάσσονται στην Α’ Φάση.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)