Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 50/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του δήμου Χαλκη για την περ. από 01/0

ΑΟΕ 50/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Αγίου Αθανασίου του δήμου Χαλκη για την περ. από 01/0

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)