Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 51/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Koυφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/03

ΑΟΕ 51/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ Aνάθεση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και για την προστασία της δημόσιας υγείας της αποκομιδής απορριμμάτων και μεταφορά τους στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης στη δημοτική ενότητα Koυφαλίων του Δήμου Χαλκηδόνος για την περίοδο από 01/03

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)