Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 58/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τροποποίηση της ΑΟΕ 253/2014 με θέμα “ Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτων στην ΤΚ Αγχιάλου και συγκεκριμένα του άρθρου 7 της διακήρυξης

ΑΟΕ 58/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τροποποίηση της ΑΟΕ 253/2014 με θέμα “ Καθορισμός όρων για την εκμίσθωση ακινήτων στην ΤΚ Αγχιάλου και συγκεκριμένα του άρθρου 7 της διακήρυξης

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)