Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 60/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 2.114,37 € για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων

ΑΟΕ 60/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 2.114,37 € για αμοιβές πληρεξούσιων δικηγόρων

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)