Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 6/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός των όρων εκμίσθωσης ισογείου κτιρίου μετά των συνοδών κτισμάτων εντος Δήμοτικού Χώρου (πάρκου-αναψυκτηρίου) στην ΔΚ Γέφυρας

ΑΟΕ 6/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός των όρων εκμίσθωσης ισογείου κτιρίου μετά των συνοδών κτισμάτων εντος Δήμοτικού Χώρου (πάρκου-αναψυκτηρίου) στην ΔΚ Γέφυρας

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)