Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 64/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Aκύρωση της ΑΟΕ 48/2012 και ορισμός εκ νέου Πληρεξούσιου Δικηγόρου για αγωγή Ο.Γ.Σ Θεσσαλονίκης.

ΑΟΕ 64/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Aκύρωση της ΑΟΕ 48/2012 και ορισμός εκ νέου Πληρεξούσιου Δικηγόρου για αγωγή Ο.Γ.Σ Θεσσαλονίκης.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)