Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 66/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης με τίτλο “Δράσεις αστικής αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος δημοσίων κτηρί

ΑΟΕ 66/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης για την εργασία “Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την ολοκλήρωση και υποστήριξη του φακέλου υποβολής πρότασης με τίτλο “Δράσεις αστικής αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση περιβαλλοντικού αποτυπώματος δημοσίων κτηρί

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)