Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 68/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης ακινήτου- αναψυκτηρίου στην Δ.Κ Γέφυρας.

ΑΟΕ 68/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωσης ακινήτου- αναψυκτηρίου στην Δ.Κ Γέφυρας.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)