Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 70/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 17.614,21 € για δύο νέα έργα Δήμου Χαλκηδόνος»

ΑΟΕ 70/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 17.614,21 € για δύο νέα έργα Δήμου Χαλκηδόνος»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)