Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 76/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεια Ι.Μεταξά στην ΔΚ Αγίου Αθανασίου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 4/04/2015 έως 19/4/2015 για την περίοδο του Πάσχα και της θρησκευτ

ΑΟΕ 76/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεια Ι.Μεταξά στην ΔΚ Αγίου Αθανασίου για εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 4/04/2015 έως 19/4/2015 για την περίοδο του Πάσχα και της θρησκευτ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)