Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 77/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Π.Μελά μεταξύ των ΟΤ 11 και 23 στην ΔΚ Νέας Μεσήμβριας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 έως 02/05/2015.

ΑΟΕ 77/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Π.Μελά μεταξύ των ΟΤ 11 και 23 στην ΔΚ Νέας Μεσήμβριας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 01/05/2015 έως 02/05/2015.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)