Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 78/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 74 και σε τμήμα της οδού Ανατολικής Θράκης στην ΔΚ Νέας Μεσήμβριας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 25/04/2015 έως και 26/04/2015.

ΑΟΕ 78/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στο Ο.Τ 74 και σε τμήμα της οδού Ανατολικής Θράκης στην ΔΚ Νέας Μεσήμβριας για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για το χρονικό διάστημα από 25/04/2015 έως και 26/04/2015.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)