Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 79/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην ΔΚ Κουφαλίων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2015 το χρονικό διάστημα από 28/05/2015 έως και 01/06/2015.

ΑΟΕ 79/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην ΔΚ Κουφαλίων για την εγκατάσταση ψυχαγωγικών μέσων (λούνα παρκ) για την θρησκευτική πανήγυρη του Αγίου Πνεύματος ΑΝΤΡΙΑΔΑ 2015 το χρονικό διάστημα από 28/05/2015 έως και 01/06/2015.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)