Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 81/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τροποποίηση της υπ αρι ΑΟΕ 65/2015 ως προς την χρονική καταβολή του ποσού που προκύπτει από τον εξώδικο συμβιβασμό και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία Π.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

ΑΟΕ 81/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Τροποποίηση της υπ αρι ΑΟΕ 65/2015 ως προς την χρονική καταβολή του ποσού που προκύπτει από τον εξώδικο συμβιβασμό και ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000,00 ευρώ για εξώδικο συμβιβασμό με την εταιρεία Π.ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ &ΣΙΑ Ο.Ε

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)