Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 83/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση έφεσης για απόφαση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών , από αδήλωτη εργασία, υπέρ IKA ΙΩΝΙΑΣ

ΑΟΕ 83/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου για παράσταση έφεσης για απόφαση πληρωμής Ασφαλιστικών Εισφορών , από αδήλωτη εργασία, υπέρ IKA ΙΩΝΙΑΣ

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)