Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 85/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου

ΑΟΕ 85/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Σύσταση πάγιας προκαταβολής για την πληρωμή μικρών και επειγουσών δαπανών των Δημοτικών –Τοπικών Κοινοτήτων μας για το έτος 2015 και ορισμός υπολόγου

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)