Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 89/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 320,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»

ΑΟΕ 89/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπανών έτους 2015 συνολικού ποσού 320,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)