Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 92/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 19.471,23 € για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και επισκευαστικών εργασιών Δήμου Χαλκηδόνος

ΑΟΕ 92/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 19.471,23 € για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών και επισκευαστικών εργασιών Δήμου Χαλκηδόνος

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)