Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 93/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών ανταλλακτικών υλικών χορτοκοπτικών μηχανών και της παροχής υπηρεσιών για εργασία εγκατάστασης ανταλλακτικών υλικών και συντήρησης χορτοκοπτικών μηχαν

ΑΟΕ 93/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Καθορισμός όρων πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια ανταλλακτικών χορτοκοπτικών ανταλλακτικών υλικών χορτοκοπτικών μηχανών και της παροχής υπηρεσιών για εργασία εγκατάστασης ανταλλακτικών υλικών και συντήρησης χορτοκοπτικών μηχαν

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)