Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 95/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 280,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»

ΑΟΕ 95/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Ψήφιση πίστωσης δαπάνης έτους 2015 συνολικού ποσού 280,00 € για συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο»

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)