Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 97/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ι.Μεταξά στην Δ.Κ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας(λούνα-πάρκ) για το χρονικό διάστημα από 4/4/2015 έως και 19/4/2015 για

ΑΟΕ 97/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Εγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωσης κοινόχρηστου χώρου στην πλατεία Ι.Μεταξά στην Δ.Κ ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ για εγκατάσταση συγκροτήματος ψυχαγωγικής παιδείας(λούνα-πάρκ) για το χρονικό διάστημα από 4/4/2015 έως και 19/4/2015 για

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)