Δήμος Χαλκηδόνος


ΑΟΕ 98/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.6936 δημοτικού γεωργικού κλήρου του 2ου $ημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8.030 τμ.

ΑΟΕ 98/2015 ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ Kαθορισμός όρων εκμίσθωσης του με αρ.6936 δημοτικού γεωργικού κλήρου του 2ου $ημοτικού Σχολείου Κουφαλίων έκτασης 8.030 τμ.

Add a comment

You must be logged in to comment.


Powered by infoδημ developed by morphix
WCAG 2.0 (Level AA)